شرکت تکفا با همکاري شرکتهاي معتبر اروپائي تامين کننده ماشين آلات خطوط توليد و قطعات يدکي مربوطه جهت صنايع توليدي کشور ميباشد .  

بطور عمده تامين تجهيزات صنعتي زير توسط اين شرکت تاکنون انجام گرديده است :

 

.
.
.