شركت تکفا در زمينه تامين و عرضه مواد شيميائي يکي از شرکتهاي با سابقه و خوشنام ميباشد . ارتباط وسيع با صنايع مختلف و بخصوص صنايع غذايي ، گواهي اين ادعا ميباشد . 
   
اين شرکت بطور عمده مواد شيميايي زير را از توليدکنندگان معتبر و با قيمتهاي مناسب تامين مينمايد :
  • - تري سيترات سديم
  • - تارتاريک اسيد صنعتي جهت صنايع گچ و سيمان
  • .................
  •  

در پاره اي از موارد ساير مواد شيميايي جهت صنايع و کارخانجات با توجه به نياز دائم و يا فوري آنها از طريق اين شرکت تامين گرديده است .